Pizzalotteri er innenfor regelverket

Flere har stilt spørsmålstegn med lovligheten rundt temaet lotteri og pizzagavekort. Dugnadpartner sin aktivitet med lotteri- og pizzagavekort er innenfor regelverket, og Lotteri og Stiftelsestilsynet har bekreftet dette.

tilbakemelding-pizzalotteri-og-gavekort-lotteriogstiftelsestilsynet-1
Tilbakemelding fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på pizzalotteri- og gavekortkonseptet.
Liggende bilde med pizzaillustrasjon for dugnadpartner